O Montessori a "Erdkinder" programu

Erdkinder = německý výraz pro "děti země"

První fáze vývoje dítěte je od narození do šesti let a je známá jako fáze raného dětství. Druhá fáze se odehrává od 6 do 12 let a nazývá se fází dětství. Třetí fáze vývoje trvá od 12 do 18 let a je fází dospívání. Doktorka Montessori zdůrazňuje, že vývoj člověka v osmnácti letech nekončí. Čtvrtá fáze vývoje pokračuje od 18 do 24 let a nazývá se fází dospělosti. Každá fáze vývoje přispívá k celé osobnosti dospělého. Jelikož lidský vývoj je kontinuum, i vzdělávání musí být kontinuem.

V různých fázích vývoje dítě vykazuje velmi odlišné vlastnosti a chování a má velmi odlišné potřeby, které jsou specifické pro konkrétní fázi. V každé fázi si pak dítě buduje vnitřní i vnější dovednosti, které jsou přípravou na vstup do další fáze vývoje. K tomu dítě  využívá určité nástroje, např. lidské tendence, které mu umožní dosažení další úrovně. To znamená, že v různých fázích života se děti učí různými způsoby, a proto vzdělávání musí těmto různým způsobům učení odpovídat. Proto nemáme jeden přístup ke vzdělávání, ale čtyři přístupy, čtyři roviny vzdělávání. 

„Práce na farmě neznamená, že by studenti měli mít povinnost pracovat jako zemědělští dělníci…. práce na farmě je úvodem do přírody i do civilizace a poskytuje neomezené pole pro vědecké a historické studium. Pokud lze produkty, které studenti vytvoří, použít komerčně, tvoří to základní mechanismus společnosti, mechanismus výroby a směny, na kterém je založen ekonomický život. To znamená, že zde existuje příležitost naučit se akademicky i prostřednictvím skutečné zkušenosti, jaké jsou prvky skutečného společenského života. Škola, kde děti žijí, farma, jim také může dát příležitost pro sociální zkušenost, protože je to instituce organizovaná ve větším měřítku a s větší svobodou než rodina.“

Maria Montessori: Od dětství k dospívání

V roce 1920 Montessori v sérii přednášek poprvé vysvětlila, jak montessori farma, neboli Erdkinder program, splňuje potřeby rozvíjejícího se dospívajícího. O deset let později publikovala tato tvrzení v knize Od dětství do dospívání, klíčovém díle pro ty, kteří chtějí studovat filozofii a implementaci programu montessori farmy.

Stručně řečeno, doktorka Montessori vysvětlila, jak jsou adolescenti připraveni oddělit se od svých pečovatelů doma a žít na farmě, pracovat a studovat. Přirozené lidské tendence pohánějí teenagera k nezávislosti, zvýšené odpovědnosti, pokračující vlastní sebekonstrukci a nově objevené touze po sebevyjádření. Jejich jedinečné potřeby v této turbulentní, ale vzrušující fázi vývoje se naplňují na místě, kde adolescenti mohou být svým nejlepším já. 

Na Montessori farmě Senešnice, která se nachází v nádherné české krajině, je prostředí navrženo tak, aby splňovalo potřeby a tendence dospívajících. Je to prostředí připravené speciálně pro ně, prostředí kde pracují, učí se a daří se jim.

Zveme vás, abyste prozkoumali tento web, abyste se dozvěděli více o Montessori vzdělávací filozofii, vizi dr. Montessori o adolescentním programu a nové Montessori farmě Senešnice.

Vítejte u nás, vítejte v naší nové části Montessori škol Andílek!