O našem adolescentním programu

Můj úspěch v dospělém životě závisí na mém vlastním sebevědomí.
Závisí na tom, zda vím, co dokážu a jaké jsou mé talenty a nadání. Závisí
 na tom, zda vím o nepřeberném množství způsobů, jak mohu tyto dovednosti využít. 

Vědomí vlastní užitečnosti, vědomí, že i já mohu přispět lidstvu a přispět k tomu, aby nám všem na tomto světě bylo lépe, naplňuje mé srdce ušlechtilou sebejistotou a pocitem důstojnosti.

Má nezávislost je výsledkem toho, že jsem si mohl vyzkoušet žít sám za sebe, bez pomoci dospělých. 

Volně přeformulováno z citátu Marie Montessori, z díla Od dětství do dospělosti. 

Naše cesta k farmě

Adolescentní program, neboli 2.stupeň základní školy, jsme otevřeli v roce 2019, ale snili jsme o něm od úplného založení Andílka. 

Kurikulum programu pomáhá našim studentům klást si velké otázky, například „Kdo jsem?“ a „Jaká je moje role ve světě?“. Studenti v adolescentním programu nejen studují předměty jako biologie, historie, matematika, hudba, geografie, angličtina a francouzština, ale také se připravují na dospělost, procvičují kritické myšlení, zkoumají etiku a morálku, učí se životu v lidské společnosti, hledají své poslání ve světě a učí se, jak jej jednou v dospělosti realizovat. 

Pro tým Montessori škol Andílek a Montessori Institute Prague je otevření adolescentního programu na farmě rovno dosažení kýžené cílové pásky, a zároveň začátkem nové cesty. Studenti, kteří nyní studují na našem 2.stupni, jsou živým důkazem toho, že naše práce má obří smysl, a my jsme nesmírně šťastní, že jim můžeme poskytnout vzdělávací prostředí, které potřebují. 

V historickém roce 2021 tedy Montessori Institute Prague a Montessori školy Andílek přenášejí svůj úspěšný adolescentní program na Montessori farmu Senešnice, do venkovního a přírodního vzdělávacího prostředí, kde bude fungovat tak, jak jej popsala Dr. Montessori.

Obě organizace s potěšením a velkou pokorou nabízí první autentickou školu typu montessori farmy v blízkosti Prahy.

Montessori farma Senešnice je umístěna v klidné a překrásné krajině Středočeského kraje. Bude založena na chovu koz. Na farmě studenti budou studovat, pracovat a výhledově i žít. V první fázi realizace budou studenti na pozemku trávit vždy jeden celý týden v měsíci a po zbytek měsíce další jeden či dva dny v týdnu. Farma je dostupná městskou hromadnou dopravou ze Smíchovského nádraží. 

Na statku studenti budou vařit a sdílet jídlo, starat se o zvířata a půdu a užívat si společenský a studijní čas. Budou tvořit bezpečnou komunitu, kde budou uspokojovány jejich fyzické, psychické a emocionální potřeby.

Proč farma? 

Program pro studenty 2.stupně v montessori školách nemusí být nutně omezeny na farmu. Doktorka Montessori tento fakt zdůrazňuje v díle Od dětství k dospívání, kde popisuje vzdělávací filozofii pro dospívající. Vysvětluje, že je možné provést úpravy. Montessori programy pro adolescenty vznikají od roku 1930 a programy jsou budovány tak, aby splnily jedinečné potřeby své komunity a aby využily možnosti, které jim nabízí jejich okolí.

Původní plán farmářské školy je však nejautentičtějším přístupem k práci s adolescenty. Doktorka Montessori věřila, že venku, kde mohou teenageři dýchat čerstvý vzduch, a na farmě, kde mohou vykonávat fyzickou práci, jsou ideální pro jejich vyvíjející se těla i mysli. 

Dnes montessori studenti pracující a studující na farmách vyvíjejí nové technologie a uplatňují vše, co bylo objeveno od doby, kdy Dr. Montessori poprvé navrhla Erdkinder program. Přestože modernizace poskytuje studentům nové způsoby jak aplikovat vědu, matematiku a další akademické poznatky na své farmářské práce, nadále se prokazuje, že adolescentní program práce a studia na farmě má nejlepší výsledky.